چهارشنبه, 25 مهر 1397
عنوان : دكتر سید باقر محمودی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان مصوبه های جدید هیأت امناء ازجمله فرصت های مطالعاتی را تشریح كرد
کد خبر : ۹۴۲۰۵
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ 
ساعت : ۱۱:۴۹:۲۴

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

دکتر سید باقر محمودی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان مصوبه های جدید هیأت امناء ازجمله فرصت های مطالعاتی را تشریح کرد

 

 

          دکتر سیدباقر محمودی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان طی مصاحبه اختصاصی با روابط عمومی مسائل مهمی را در خصوص سیاست های هیأت امناء در سال 97 از جمله آئین نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی، ماموریت پژوهشی برای محققان، مزیت های علم پژوهشی و انتقال تکنولوژی به داخل کشور را برشمرد. وی مصوبه جدید هیات امناء سازمان راجهت عقد قراردادهای مشارکت بین واحدهای پژوهشی و بخش خصوصی،  آئین نامه مالی و معاملاتی سازمان را در سال جاری تشریح کرد.

             دکتر سید باقر محمودی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان در رابطه با مصوبه جدید هیات امناء سازمان بیان داشت: با توجه به ارسال مصوبه های هیات امناء سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی توسط وزیرمحترم جهاد کشاورزی تغییراتی در دو گروه از آنها اعمال شده است که شامل مصوبابه هایی در رابطه با واحدهای پژوهشی و مصوبه هایی برای پرسنل زیرمجموعه بوده است و می توان گفت اخبار خوشی برای همکاران خواهیم داشت. هیات امناء سازمان با تصویب مصوبه های جدید این امکان را برای محققان پژوهشی ایجاد کرده است تا برنامه هایشان را بهتر اجرایی نمایند همچنین با این مصوبه ها شاهد کارایی و بهره وری بیشتری در کارهای پرسنل خواهیم بود.

      وی در مورد مصوبه هایی که به کارایی پرسنل سازمان مرتبط می باشد ابراز داشت: طی سال های گذشته درآئین نامه فرصت مطالعاتی که به اعضای هیات علمی مربوط می شد محدودیتی وجود داشت به این معنی که صرفا اعضای هیات علمی می توانستند با کسب مرتبه بالاتر، ازنظررتبه ارتقاء  یابند و امکان استفاده از فرصت مطالعاتی را به دست آورند . برای اخذ پذیرش فرصت مطالعاتی از یک کشور خارجی به مدت 6 الی 9 ماه می توانستند به کشور مورد نظر اعزام شده و تحقیق و یا پژوهش جدیدی را  انجام دهند. این محدودیت باعث می شد صرفا و عملا تنها دانشیاران همکار ما از مزیت فرصت مطالعاتی برای کسب معلومات جدید بهره ببرند، خوشبختانه در مصوبه های جدید هیات امناء سازمان این مورد به تصویب رسید که همکاران استادیار ما هم  در صورت اخذ 70 درصد امتیاز، بتوانند از مزیت فرصت مطالعاتی بهره مند شوند . با این اوصاف ملاحظه می کنید پنجره ای برای  اعضای هیات علمی استادیار باز شده تا از این طریق، آنان نیز از فرصت مطالعاتی مناسب بهره مند شوند. مورد دیگر اینکه در مصوبه جدید، هر فرد می تواند در طول اقامت 6 الی 9 ماه فرصت مطالعاتی یکبار به قصد دیدار خانواده و اقوام به کشور مراجعت نماید، از آنجا که محققان ما بعضا بدون همراهی خانواده به فرصت مطالعاتی اعزام می شوند و مسلما از دیدار خانواده و اقوام محروم هستند،  پیشنهاد داده شد تا اعضای هیات علمی در صورت امکان در موارد خاص و با تایید رئیس سازمان بتوانند در طول دوران فرصت مطالعاتی یکبار با هزینه سازمان به کشور بازگشته و مجددا مراجعه نماید.

      معاون سازمان با اشاره به مزیت هایی که وزارت علوم تحقیقات و فناوری در رابطه با فرصت مطالعاتی به محققان زیرمجموعه خود ارائه داده است، اظهار داشت: اکثر اعضاء هیات علمی و محققان ما در سازمان تحقیقات نمی توانند از امکان فرصت مطالعاتی استفاده نمایند ولی در نهادهایی چون دانشگاه تهران و وزارت علوم تحقیقات و فناوری گزینه ای به نام "ماموریت پژوهشی" تعبیه شده که  دست مدیران را در این مورد باز نموده است به این ترتیب که محقق چه عضو هیات علمی و یا غیر هیات علمی (ربطی به درجه هیات علمی و رتبه آن ندارد)  می تواند از این ماموریت پژوهشی استفاده نماید، مدت زمان آن هم متغیر بوده از یک هفته تا چند ماه می باشد این ماموریت پژوهشی با توجه به آئین نامه ای که سازمان تعیین نموده توسط هیات امناء مصوب شده و محققان می توانند از ماموریت پژوهشی استفاده نمایند. مهمتر اینکه فردی برای ماموریت پژوهشی به خارج از کشور می رود باید بتواند یک تکنولوژی و یا یافته خاصی را فراگرفته و در ایران عملیاتی نماید این موضوع باعث می شود اعضای هیات علمی بتوانند یک فناوری  و یا تکنولوژی به روز شده و توسعه یافته را سریعتر به عرصه تحقیقاتی و کشاورزی کشور منتقل نمایند.

           دکتر سید باقر محمودی در رابطه با شرائط و مراحل درخواست ماموریت پژوهشی هریک از محققان سازمان عنوان داشت: برای درخواست ماموریت های پژوهشی توسط محقق، لازم است نخست موسسه تحقیقاتی محل خدمت، آن فرد را تایید نماید همچنین برای تکنولوژی و فناوری که قرار است به داخل کشور منتقل شود فرد محقق، تخصص همراستای فناوری مدنظر ماموریت را داشته باشد. در این رابطه شورای بین المللی سازمان موضوع ماموریت پژوهشی را تایید می نماید و مدت آن هم بر مبنای اطلاعاتی که داده می شود تعیین و هزینه آن هم از طریق درآمد اختصاصی سازمان معین می شود بنابراین هزینه رفت و برگشت ، ایاب و ذهاب و بلیط را هم سازمان متقبل خواهد شد.

       معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان در مورد افرادی که می توانند براساس آئین نامه پژوهشی از ماموریت پزوهشی استفاده نمایند خاطرنشان ساخت: در آئین نامه پژوهشی  کلمه "محقق" ذکر شده است که این تعریف می تواند هم اعضای هیات علمی و هم غیر هیات علمی سازمان را شامل شود البته در مورد افراد غیرهیات علمی و یا محقق ،  معاونت پژوهشی سازمان تعریفی دارد شامل این که محقق کسی است که دارای  طرح تحقیقاتی و سابقه پژوهشی باشد.

     دکترسید باقر محمودی در مورد مصوبه جدید سازمان در ارتباط با آئین نامه مالی و معاملاتی ابراز داشت : در ارتباط با فعالیت های پژوهشی خصوصا درآمدزا یک پیشنهادی در هیات امناء مصوب شده مبنی بر اینکه در آئین نامه مالی و معاملاتی سازمان این اجازه داده می شود که قراردادهای مشارکت بین واحدای پژوهشی و بخش خصوصی تا حد 200 برابرنصاب معاملات جزئی در هرسال امکان پذیر باشد بنابراین در مواردی که مشارکت بیش از 200 برابر معاملات جزئی انجام گیرد هیات امناء سازمان به آن مجوز خواهد داد و آن مرکز یا موسسه تحقیقاتی می تواند قرارداد مشارکت خود با بخش خصوصی را امضاء نماید، اما در مواردی که مبلغ معامله از میزان  200 برابر معاملات جزئی در هر سال کمتر باشد موضوع به کمیسیون دائمی هیات امناء برای عقد قرارداد محول می گردد.

        معاون سازمان در مورد تعرفه های جدیدی که هرسال باید به تصویب هیات امناء برسد، توضیح داد: در ارتباط با تعرفه های مصوب موسسه های تحقیقاتی خلاء قانونی وجود دارد این تعرفه ها هرساله اصلاح می شود با توجه به اینکه بعضی اوقات این امکان وجود دارد که  ابلاغ تعرفه ها با توجه به جلسه های هیات امناء به تعویق می افتد، این هیات  مصوب نمود تعرفه های موجود تا زمان ابلاغ تعرفه جدید به قوت خود باقی باشد به این معنی که در پایان سال تعرفه جدیدی توسط هیات امناء ابلاغ نشود همان تعرفه قبلی به قوت خود باقی باشد. این سوالی است که دائما از سوی موسسه ها و مراکز تحقیقاتی خصوصا آن دسته که با تعرفه ها سروکار دارند سوال می شود.

     وی در مورد واحد های پژوهشی تابعه سازمان و تسهیلاتی که می توانند از بانک کشاورزی دریافت دارند بیان داشت: هیات امناء مصوبه ای را گذرانده که از این پس واحدهای پژوهشی تابعه سازمان می توانند در صورت نیاز از بانک کشاورزی تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت دارند و هیات امناء سازمان بازپرداخت این تسهیلات را تعهد نماید در نتیجه هر کدام از واحدهای پژوهشی که به این جمع بندی رسیده اند که برای یک فعالیت درآمد زا آمادگی دارند و مطمئنا در ادامه کار می توانند وام دریافتی را پرداخت نمایند با نظر هیات امناء درخواست وام می دهند و تسهیلات خود را با تعهد هیات امناء دریافت می دارند. به این مناسبت تعدادی از موسسه های تحقیقاتی طرحهایی را  ارائه داده اند تا از پشتوانه سازمان استفاده نمایند. این طرحها باید درآمدزا بوده و در راستای فعالیت های آن مرکز یا موسسه تحقیقاتی طراحی شده باشد. برای مثال طرحی با موضوع پرورش ماهی در قفس  که یک طرح درآمدزا همراستای سیاست های وزارت جهاد کشاورزی می باشد و یا تولید بذور پایه و هسته های اولیه که از فروش بذور می تواند اقساط وام خود را مسترد دارد و برای مجموعه درآمد زا نیز باشد. هم اکنون موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی بیشترین درخواست را ارائه داده است تا از طریق اخذ وام از بانک کشاورزی تولیدات خود را افزایش دهد.

     معاون سازمان در مورد مصوبه دیگر هیات امناء در رابطه با آئین نامه معرفی ارقام بیان داشت: این مصوبه در واقع جزء فعالیت های اصلی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال می باشد براساس آن چنانچه سالانه بخش خصوصی یا دولتی ارقام جدیدی شامل ارقام زراعی ، باغی، سبزی و یا صیفی داشته باشد باید از طریق کمیته ملی معرفی رقم این رقم را معرفی و ثبت نماید ولی در ارتباط با درختان غیر میوه ای و یا زینتی  و یا گیاهان داروئی این آئین نامه مسکوت بوده است که مصوبه جدید به موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال این اجازه را می دهد تا این موارد هم در کمیته ملی رقم معرفی شود. بنابراین اگر ارقامی خصوصیات لازم را دارد کمیته ارقام می تواند در ارتباط با گیاهان داروئی و زینتی و یا درختان غیرمثمر و غیر میوه ای رقم جدیدی معرفی نماید

 

     

 

روابط عمومی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

 


نمایش تعداد بازدیدها : 710

بازگشت           چاپ چاپ      ارسال به دوستان ارسال به دوستان    
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی می باشد.

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0