پنج‌شنبه, 17 آذر 1401
 
ارسال نظرات و پیشنهادات

 

خواهشمند است نظرات  و پیشنهادات خود را از طریق آدرس pishnahad@areeo.ac.ir برای رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ارسال فرمایید.

 


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0