پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 18 تير 1399
 
اخبار مراكز استانی
اخبار مراکز استانی 
کد خبر : ۱۲۶۸۸۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ 
۱۳:۴۲:۳۹  | 
تعداد بازدید : ۱
کد خبر : ۱۲۶۸۶۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ 
۱۰:۵۶:۱۹  | 
تعداد بازدید : ۶
کد خبر : ۱۲۶۸۸۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ 
۱۳:۸:۳۳  | 
تعداد بازدید : ۲
کد خبر : ۱۲۶۸۶۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ 
۱۰:۴۸:۳۱  | 
تعداد بازدید : ۲
کد خبر : ۱۲۶۸۵۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ 
۹:۴۳:۴  | 
تعداد بازدید : ۲
کد خبر : ۱۲۶۸۷۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ 
۱۲:۱۵:۴۰  | 
تعداد بازدید : ۸
صفحه1از141123456...141.بعدي.برو

اخبار موسسات
اخبار موسسات 
کد خبر : ۱۲۶۸۸۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ 
۱۲:۵۵:۵۲  | 
تعداد بازدید : ۱
کد خبر : ۱۲۶۸۱۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ 
۱۰:۵۵:۴۰  | 
تعداد بازدید : ۴
روابط عمومی مرکز ملی تحقیقات شوری دومین همایش بین المللی شورورزی به صورت وبینار برگزار خواهد شد.  جديد!
کد خبر : ۱۲۶۸۷۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ 
۱۱:۵۱:۱  | 
تعداد بازدید : ۳
کد خبر : ۱۲۶۸۱۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ 
۱۰:۲۲:۱۴  | 
تعداد بازدید : ۵
کد خبر : ۱۲۶۸۶۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ 
۱۱:۴:۰  | 
تعداد بازدید : ۳
کد خبر : ۱۲۶۸۱۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ 
۱۰:۳:۳۳  | 
تعداد بازدید : ۵
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی گزارش داد نشست مشترك اعضاء هیات علمی بخش فنی و مهندسی استان مركزی با مدیر شركت جیران صنعت  جديد!
کد خبر : ۱۲۶۸۴۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ 
۸:۲:۳۹  | 
تعداد بازدید : ۲
صفحه1از73123456...73.بعدي.برو

اخبار پژوهشی
اخبار پژوهشی 
روابط عمومی مرکز ملی تحقیقات شوری تالیف و انتشار كتاب توسط عضو هیات علمی مركز ملی تحقیقات شوری  جديد!
کد خبر : ۱۲۶۸۷۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ 
۱۲:۱:۳۸  | 
تعداد بازدید : ۲
کد خبر : ۱۲۶۰۲۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ 
۸:۴۵:۴  | 
تعداد بازدید : ۸۷
کد خبر : ۱۲۶۶۸۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ 
۹:۳۴:۲۲  | 
تعداد بازدید : ۳
کد خبر : ۱۲۵۹۴۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ 
۱۴:۴:۲۹  | 
تعداد بازدید : ۷۵
کد خبر : ۱۲۶۴۴۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ 
۱۰:۴۷:۰  | 
تعداد بازدید : ۱۶
صفحه1از41234.بعدي.برو

اخبار آموزشی-ترویجی
اخبار آموزشی-ترویجی 
کد خبر : ۱۲۶۸۶۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ 
۱۱:۱۸:۵۰  | 
تعداد بازدید : ۱
کد خبر : ۱۲۶۷۶۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ 
۱۱:۱۷:۴۰  | 
تعداد بازدید : ۴
روابط عمومی موسسه آموزش و ترویج گزارش داد: نشست همكاری های مشترك آموزش و ترویج و دفتر سلامت غذا و محیط زیست  جديد!
کد خبر : ۱۲۶۸۶۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ 
۱۰:۲۲:۲۹  | 
تعداد بازدید : ۱
روابط عمومی موسسه آموزش و ترویج گزارش داد: برنامه تلویزیونی "سفره سلامت" در شبكه سلامت كلید خورد 
کد خبر : ۱۲۶۷۶۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ 
۱۱:۱۱:۱۷  | 
تعداد بازدید : ۴
روابط عمومی موسسه آموزش و ترویج گزارش داد: كار و رفتار حرفه‌ای و متفاوت در هسته محتوایی روابط عمومی  جديد!
کد خبر : ۱۲۶۸۵۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ 
۹:۱۸:۲۵  | 
تعداد بازدید : ۱
روابط عمومی موسسه آموزش و ترویج گزارش داد: برنامه تلویزیونی "سفره سلامت" در شبكه سلامت كلید خورد 
کد خبر : ۱۲۶۷۶۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ 
۱۰:۵۱:۴  | 
تعداد بازدید : ۲
صفحه1از13123456...13.بعدي.برو

تازه هاي خبر
دکتر خالد میری رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان در جلسه ارائه گزارش عملکرد سال 1398: در فعالیت های پژوهشی، تعداد 8 محقق برای 32 پروژه تحقیقاتی در بخش های زراعی باغی، گیاه پزشكی، جنگل و مرتع، خاك و آب، فنی و مهندسی، علوم دامی و دفتر امور اقتصادی، فعالیت دارند  جديد!
کد خبر : ۱۲۶۹۰۵  |  ايجاد شده توسط : news  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ 
 | 
تعداد بازدید : ۱۱۶
کد خبر : ۱۲۶۸۵۱  |  ايجاد شده توسط : news  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ 
 | 
تعداد بازدید : ۳۴۰
مهندس رحیم خادمی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر در جلسه ارائه گزارش عملکرد سال 1398: رویكرد و جهت گیری مركز، تحقیقات كاربردی و تحقیقات فناور بنیان در حوزه های راهبردی و مزیتهای منطقه است  جديد!
کد خبر : ۱۲۶۹۰۴  |  ايجاد شده توسط : news  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ 
 | 
تعداد بازدید : ۵۰
معاون وزیر جهاد كشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری تسنیم (قسمت دوم ): حذف ارز ۴۲۰۰تومانی نهاده كشاورزی در بلندمدت به‌نفع تولید است.باید اجازه افزایش قیمت محصول كشاورزان را داد  جديد!
کد خبر : ۱۲۶۸۴۴  |  ايجاد شده توسط : news  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ 
 | 
تعداد بازدید : ۱۵۷
دکتر ابراهیم زارع رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس در جلسه ارائه گزارش عملکرد سال 1398: با همت محققین مركز از تعداد 301 طرح های تحقیقاتی در سال گذشته 118 پروژه خاتمه یافته است  جديد!
کد خبر : ۱۲۶۹۰۳  |  ايجاد شده توسط : news  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ 
 | 
تعداد بازدید : ۵۱
کد خبر : ۱۲۶۷۸۹  |  ايجاد شده توسط : news  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ 
 | 
تعداد بازدید : ۳۹۲
به گزارش مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی سازمان «شیوه نامه گردآوری، تائید و اختصاص شماره فروست به اسناد و مدارك علمی» برای اجرا ابلاغ گردید  جديد!
کد خبر : ۱۲۶۸۵۳  |  ايجاد شده توسط : news  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ 
 | 
تعداد بازدید : ۲۸۳
دکتر حسن خمیس آبادی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه در جلسه ارائه گزارش عملکرد سال 1398: تعاملات بین المللی مركز شامل حضور در كنفرانس های بین المللی، اعزام به فرصت های پژوهشی، كارگاه های بین المللی و همكاری با بنیاد ملی نخبگان بوده است  جديد!
کد خبر : ۱۲۶۷۵۷  |  ايجاد شده توسط : news  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ 
 | 
تعداد بازدید : ۱۹۵
صفحه1از41234.بعدي.برو

ورود به سایت جهت درج خبر
نام کاربري:
کلمه عبور:
ورود به سيستم
کد عبور خود را فراموش کرده ام

V5.3.12.0