پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 22 مرداد 1399
 
Shortcut
دکتر اسکندر زند مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور : مشاركت جدی ایران در تدوین استراتژی های جهانی تنوع زیستی در دهه 2020-2030  جديد!
کد خبر : ۱۲۸۳۰۹  |  ايجاد شده توسط : news  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ 
 | 
تعداد بازدید : ۸۳
کد خبر : ۱۲۸۰۶۵  |  ايجاد شده توسط : news  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ 
 | 
تعداد بازدید : ۴۴۴
کد خبر : ۱۲۸۳۰۴  |  ايجاد شده توسط : news  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ 
 | 
تعداد بازدید : ۱۳۰
برگزاری نخستین وبینار بین المللی مدیریت دانش در بخش کشاورزی ایران چشم انداز ظرفیت سازی در توسعه مدیریت دانش در بخش كشاورزی ایران  جديد!
کد خبر : ۱۲۸۲۲۹  |  ايجاد شده توسط : news  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ 
 | 
تعداد بازدید : ۱۴۲
کد خبر : ۱۲۸۰۴۳  |  ايجاد شده توسط : news  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ 
 | 
تعداد بازدید : ۳۸۲
کد خبر : ۱۲۸۱۴۲  |  ايجاد شده توسط : news  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ 
 | 
تعداد بازدید : ۱۷۵
صفحه1از41234.بعدي.برو

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0