پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 20 فروردين 1399
 

شوراي تحقيقات كشاورزي

 وظايف و اختيارات شورا بشرح زير مي‌باشد:

 1- اظهار نظر در آئين نامه ضوابط تشخيص محققان و درجات آنها
2- بررسي و تصويب طرحهاي تحقيقاتي و تعيين اولويت ها با توجه به اعتبارات مصوب
3- اظهار نظر در مورد تشكيلات موسسات و مراكز تحقيقاتي
 4- بررسي بودجه و اعتبارات سازمان (اعم از سازمان مركزي و موسسات و مراكز تحقيقاتي تابع )
 5- اظهار نظر درباره تعرفه خدمات و بهاي فروش توليدات موسسات و مراكز تحقيقاتي تابع

فهرست اعضاي اصلی شوراي تحقيقات كشاورزي (به ترتیب حروف الفبا)

رديف

نام و نام خانوادگي 

مسئوليت

1

دكتر علی اسحاقی

رییس موسسه تحقيقات واکسن و سرم سازی رازی

 2  دکتر هادی اسدی  رییس موسسه تحقیقات  خاک و آب
 3  دکتر مصطفی آقایی  مدیرکل دفتر نظارت و ارزشیابی
 4  دکتر محمدجعفر آقایی  رییس مرکزملی مدیریت منابع  ذخائرژنتیکی کشاورزی و منابع طبیعی

5

دكتر کامبیز بازرگان

معاون پژوهش و فناوری سازمان

 6
 دکتر  محمودبهمنی

 رییس  موسسه تحقیقات علوم شیلاتی ایران
 7
دکتر سید سعید پورداد 

مدیرکل دفتر امور پژوهشی 

8

دكتر  عادل جلیلی

رئيس موسسه تحقيقات  جنگل ها و مراتع کشور

9

دكتر حسین جعفری

رئيس موسسه تحقيقات گیاه پزشکی كشور

      10

دکتر ارژنگ جوادی

دبیر شورای تحقیقات کشاورزی

 11   دکتر شکرالله حاجی وند  رییس موسسه تحقیقات  علوم باغبانی

12 سرکار  خانم دکتر مریم حسینی

 رییس محترم موسسه تحقیقات برنج

 13  دکتر کاظم خاوازی

 معاون وزیر و رییس سازمان

 14  دکترسعید  اسماعیل خانیان

 رییس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

15

سرکار خانم دكتر نيره اعظم خوش خلق سيما

رييس پژوهشگاه بيوتكنولوژي كشاورزي

 16 دکتر جهانفر دانشیان 

 رییس اداره دبیرخانه های هیات ممیزه و هیات امنا سازمان

17

دکتر فرهاد دهقانی

رئيس مركز ملي تحقيقات شوري

18

دكتر قربان­علي روشني

رئيس موسسه تحقيقات پنبه كشور

19

دكتر رسول زارع 

قائم مقام  سازمان

 20  دکتر اسکندر زند

 مشاور عالی معاون وزیرو رییس سازمان

 21  دکتر علیرضا شناور ماسوله  رئیس موسسه تحقیقات تاسماهیان دریای خزر

22

مهندس رضا صورتی زنجانی

رئيس مركز تحقيقات ابريشم كشور

23

دكتر فريبرز عباسي

رئيس موسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي

24

دكتر محمدحسن عصاره

رئيس موسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال

25

دکتر داریوش طالقانی

رييس موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه بذر چغندر قند

 26  دکترعلی اکبر مویدی
  معاون معاونت آموزش و ترویج سازمان

 27  دکتر سید باقر محمودی 

معاون توسعه مدیریت ومنابع سازمان 
 28  دکتر صابر گل کاری 
 رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور 

29

دكتر گودرز نجفيان

رئيس موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر

30

دکتر داود نيك‌كامي

رييس پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري

  


5.3.12.0
V5.3.12.0