پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 20 فروردين 1399
 
اخبار آموزشی-ترویجی
اخبار آموزشی-ترویجی 
کد خبر : ۱۲۳۳۷۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ 
۱:۳۷:۵۶  | 
تعداد بازدید : ۴
کد خبر : ۱۲۳۳۵۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ 
۸:۵۳:۵۸  | 
تعداد بازدید : ۶
کد خبر : ۱۲۳۳۶۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ 
۹:۴:۹  | 
تعداد بازدید : ۵
کد خبر : ۱۲۳۳۵۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ 
۸:۵۲:۴  | 
تعداد بازدید : ۳
کد خبر : ۱۲۳۳۵۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ 
۹:۱:۳۹  | 
تعداد بازدید : ۱۲
روابط عمومی موسسه آموزش و ترویج گزارش داد: تشكیل كارگروه ملی ترویج پیشگیری از شیوع ویروس كرونا “كووید 19 ” در جامعه روستایی و عشایری كشور 
در موسسه آموزش و ترویج كشاورزی
کد خبر : ۱۲۳۳۵۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ 
۸:۴۹:۵۸  | 
تعداد بازدید : ۶
صفحه1از6123456.بعدي.برو

5.3.12.0
V5.3.12.0