پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پنج‌شنبه, 25 مهر 1398
اخبار آموزشی-ترویجی
اخبار آموزشی-ترویجی 
کد خبر : ۱۱۶۱۴۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ 
۱۱:۱۱:۲۶  | 
تعداد بازدید : ۴
روابط عمومی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی گزارش داد: اهمیت توسعه‌ كسب و كارهای نوپا در اجرای سیاست كشاورزی قراردادی  جديد!
کد خبر : ۱۱۶۰۷۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ 
۹:۴۲:۲۲  | 
تعداد بازدید : ۸
کد خبر : ۱۱۶۰۷۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ 
۹:۵۶:۴۶  | 
تعداد بازدید : ۸
کد خبر : ۱۱۶۰۴۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ 
۱۱:۴۸:۳  | 
تعداد بازدید : ۷
کد خبر : ۱۱۶۰۷۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ 
۹:۴۴:۴  | 
تعداد بازدید : ۶
روابط عمومی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی گزارش داد: كشاورزان ستون اصلی امنیت، اقتصاد و توسعه كشور 
کد خبر : ۱۱۶۰۴۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ 
۱۱:۴۵:۳۷  | 
تعداد بازدید : ۵
صفحه1از17123456...17.بعدي.برو

5.3.12.0
V5.3.12.0