چهارشنبه, 4 مهر 1397
اخبار آموزشی
دسته بندي اخبار 
روابط عمومی موسسه آموزش و ترویج گزارش داد: انتصاب مسئول حراست مركز آموزش كشاورزی و منابع طبیعی شهید خیابانیان زاهدان  جديد!
کد خبر : ۹۷۰۱۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ 
۱۶:۲۳:۵۵  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۰
کد خبر : ۹۶۸۶۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ 
۱۱:۱۱:۲۲  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۴
کد خبر : ۹۷۰۱۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ 
۱۶:۲۲:۲۲  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱
روابط عمومی موسسه آموزش و ترویج گزارش داد: دكتر علی اكبر مویدی به عنوان معاون ترویج و آموزش كشاورزی منصوب شد 
کد خبر : ۹۶۸۶۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ 
۱۱:۸:۴۹  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۳
کد خبر : ۹۶۸۶۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ 
۱۱:۵۳:۳۵  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۸
کد خبر : ۹۶۸۴۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ 
۱۴:۵۳:۳۲  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۸
صفحه1از8123456...8.بعدي.برو

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0