پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 18 تير 1399
 
اخبار آموزشی-ترویجی
اخبار آموزشی-ترویجی 
کد خبر : ۱۲۶۸۶۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ 
۱۱:۱۸:۵۰  | 
تعداد بازدید : ۱
کد خبر : ۱۲۶۷۶۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ 
۱۱:۱۷:۴۰  | 
تعداد بازدید : ۴
روابط عمومی موسسه آموزش و ترویج گزارش داد: نشست همكاری های مشترك آموزش و ترویج و دفتر سلامت غذا و محیط زیست  جديد!
کد خبر : ۱۲۶۸۶۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ 
۱۰:۲۲:۲۹  | 
تعداد بازدید : ۱
روابط عمومی موسسه آموزش و ترویج گزارش داد: برنامه تلویزیونی "سفره سلامت" در شبكه سلامت كلید خورد 
کد خبر : ۱۲۶۷۶۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ 
۱۱:۱۱:۱۷  | 
تعداد بازدید : ۴
روابط عمومی موسسه آموزش و ترویج گزارش داد: كار و رفتار حرفه‌ای و متفاوت در هسته محتوایی روابط عمومی  جديد!
کد خبر : ۱۲۶۸۵۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ 
۹:۱۸:۲۵  | 
تعداد بازدید : ۱
روابط عمومی موسسه آموزش و ترویج گزارش داد: برنامه تلویزیونی "سفره سلامت" در شبكه سلامت كلید خورد 
کد خبر : ۱۲۶۷۶۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ 
۱۰:۵۱:۴  | 
تعداد بازدید : ۲
صفحه1از13123456...13.بعدي.برو

V5.3.12.0