دوشنبه, 25 تير 1397
اخبار موسسات
دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۹۴۴۷۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ 
۱۲:۱۳:۱۱
کد خبر : ۹۴۴۵۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ 
۹:۳:۷
کد خبر : ۹۴۴۳۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ 
۱۶:۴۰:۱۸
کد خبر : ۹۴۴۵۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ 
۸:۱۲:۴۵
کد خبر : ۹۴۴۱۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ 
۱۰:۲۲:۱
در بازدید رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی صورت گرفت: بررسی نحوه انتقال پروتكل دانش فنی تكثیر خرمای مجول از پژوهشگاه به مركز تحقیقات كشاورزی استان فارس  جديد!
کد خبر : ۹۴۴۴۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ 
۱۷:۵:۴۵
به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات چغندرقند: بازدید رئیس مؤسسه تحقیقات چغندرقند از كشت پاییزه چغندرقند در مغان  جديد!
کد خبر : ۹۴۴۱۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ 
۱۰:۱۸:۴
صفحه1از13123456...13.بعدي.برو

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0