پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پنج‌شنبه, 25 مهر 1398
اخبار موسسات
اخبار موسسات 
کد خبر : ۱۱۶۱۷۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ 
۱۴:۱۲:۲۷  | 
تعداد بازدید : ۴
کد خبر : ۱۱۶۱۳۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ 
۹:۴۰:۱۴  | 
تعداد بازدید : ۷
در گردهمایی بررسی عملکرد موسسات زیرمجموعه سازمان تات انجام شد؛ ارتقا ضریب خودكفایی كشور به واكسن با تولیدات موسسه رازی  جديد!
کد خبر : ۱۱۶۱۴۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ 
۱۲:۱:۲۴  | 
تعداد بازدید : ۴
کد خبر : ۱۱۶۱۳۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ 
۹:۳۶:۲۸  | 
تعداد بازدید : ۳
کد خبر : ۱۱۶۱۴۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ 
۱۱:۵۸:۸  | 
تعداد بازدید : ۵
کد خبر : ۱۱۶۱۳۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ 
۸:۴۶:۱۲  | 
تعداد بازدید : ۳
صفحه1از57123456...57.بعدي.برو

5.3.12.0
V5.3.12.0