پنج‌شنبه, 17 آذر 1401
 
اخبار آموزشی-ترویجی
دسته بندي اخبار 
مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره) برگزار نمود: اجرای دوره آموزشی " مدیریت و پرورش گوساله های شیرخوار "  جديد!
کد خبر : ۱۷۶۵۸۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ 
۱۴:۵۰:۷
کد خبر : ۱۷۶۴۳۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ 
۱۱:۳۹:۴۱
کد خبر : ۱۷۶۵۶۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ 
۱۴:۱:۵۶
مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره) برگزار نمود: اجرای دوره آموزشی "كاشت زعفران" 
کد خبر : ۱۷۶۳۷۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ 
۱۴:۳۱:۵۰
کد خبر : ۱۷۶۵۱۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ 
۱۰:۲۱:۲۴
کد خبر : ۱۷۶۳۲۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ 
۹:۲۳:۰
صفحه1از57123456...57.بعدي.برو

6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0