يکشنبه, 30 دی 1397
اخبار مراكز استانی
اخبار مراکز استانی 
روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان گزارش داد برگزاری جلسه كمیته فنی اجرای طرح احیاء دریاچه ارومیه در مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی كردستان  جديد!
برگزاری جلسه کمیته فنی اجرای طرح احیاء دریاچه ارومیه در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
کد خبر : ۱۰۳۳۴۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ 
۱۴:۲۵:۵۲  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۰
کد خبر : ۱۰۳۳۴۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ 
۱۴:۰:۳۳  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۰
کد خبر : ۱۰۳۳۴۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ 
۱۴:۱۰:۳۶  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۰
کد خبر : ۱۰۳۳۳۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ 
۱۳:۴۸:۵۹  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱
روابط عمومی مرکز تحقیقات ، آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی بلوچستان برگزاری دودوره آموزشی ویژه بهره برداران سازمان تعاون روستائی درواحد آموزش كشاورزی بمپور  جديد!
کد خبر : ۱۰۳۳۴۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ 
۱۴:۸:۴  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۰
کد خبر : ۱۰۳۳۴۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ 
۱۴:۳:۲۶  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۰
کد خبر : ۱۰۳۳۳۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ 
۱۳:۴۰:۳۵  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۰
صفحه1از36123456...36.بعدي.برو

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0