دوشنبه, 25 تير 1397
اخبار مراكز استانی
دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۹۴۴۶۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ 
۹:۵۲:۵۲
بازدید معاون پژوهشی و فناوری سازمان تحقیقات از بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان بازدید معاون پژوهشی و فناوری سازمان تحقیقات از بخش تحقیقات گیاهپزشكی مركز تحقیقات و آموزش گلستان  جديد!
کد خبر : ۹۴۴۶۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ 
۹:۳۹:۴۰
کد خبر : ۹۴۴۶۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ 
۱۰:۲۱:۵۷
روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان گزارش داد: بازدید رئیس موسسه تحقیقات فنی و مهندس از مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و ‏منابع طبیعی استان اصفهان  جديد!
کد خبر : ۹۴۴۵۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ 
۹:۲۲:۱۰
کد خبر : ۹۴۴۵۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ 
۹:۱۹:۱۹
صفحه1از20123456...20.بعدي.برو

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0