چهارشنبه, 4 ارديبهشت 1398
اخبار مراكز استانی
اخبار مراکز استانی 
روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان گزارش داد برگزاری جلسه تجلیل از فعالیتهای شاخص همكاران مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی كردستان در سال 1397  جديد!
برگزاری جلسه تجلیل از فعالیتهای شاخص همکاران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان در سال 1397
کد خبر : ۱۰۷۹۷۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ 
۱۵:۲۱:۸  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱
روابط عمومی و بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل گزارش داد: برگزاری جلسه مركز رشد تخصصی كشاورزی با پارك علم و فناوری استان در ایستگاه تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی اردبیل  جديد!
کد خبر : ۱۰۷۹۵۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ 
۱۳:۵:۲  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۹
کد خبر : ۱۰۷۹۶۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ 
۱۴:۱:۵۳  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۳
کد خبر : ۱۰۷۹۵۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ 
۱۲:۳۵:۴۷  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۵
کد خبر : ۱۰۷۹۶۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ 
۱۳:۵۱:۴۰  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۴
کد خبر : ۱۰۷۹۵۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ 
۱۱:۳۰:۱۶  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۹
کد خبر : ۱۰۷۹۶۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ 
۱۳:۴۵:۱۳  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۲
صفحه1از48123456...48.بعدي.برو

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0