پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 5 تير 1398
اخبار مراكز استانی
اخبار مراکز استانی 
روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران خبر داد روابط عمومی مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی مازندران گزارش داد :برگزاری آیین نكوداشت پنجاهمین سال تاسیس واحد آموزش كشاورزی سلمانشهر  جديد!
برگزاری آیین نکوداشت پنجاهمین سال تاسیس واحد آموزش کشاورزی سلمانشهر
کد خبر : ۱۱۱۶۱۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ 
۱۳:۵۹:۱۰  | 
تعداد بازدید : ۲
کد خبر : ۱۱۱۶۰۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ 
۱۳:۱۰:۵۶  | 
تعداد بازدید : ۰
کد خبر : ۱۱۱۶۰۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ 
۱۳:۲۵:۱۱  | 
تعداد بازدید : ۲
کد خبر : ۱۱۱۶۰۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ 
۱۳:۸:۱۲  | 
تعداد بازدید : ۰
صفحه1از61123456...61.بعدي.برو

5.3.12.0
V5.3.12.0