پنج‌شنبه, 17 آذر 1401
 
اخبار مراکز استانی 
کد خبر : ۱۷۶۶۰۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ 
۱۵:۳۴:۲۷
روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران خبر داد بازدید رئیس مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی مازندران از ایستگاه تحقیقات فیروزكنده  جديد!
کد خبر : ۱۷۶۵۸۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ 
۱۴:۵۰:۵۲
روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران خبر داد بازدید دكتر علوی محقق بخش گیاهپزشكی مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی مازندران از ایستگاه تحقیقات فیروزكنده  جديد!
کد خبر : ۱۷۶۵۹۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ 
۱۵:۱۶:۲۵
کد خبر : ۱۷۶۵۹۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ 
۱۵:۷:۴
کد خبر : ۱۷۶۵۷۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ 
۱۴:۳۵:۳۳
کد خبر : ۱۷۶۵۸۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ 
۱۴:۵۹:۱۲
صفحه1از509123456...509.بعدي.برو

6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0